Novinky pro sezónu 2023

Letošní běžeckou sezónu na Chodsku odstartoval závod na Nový rok v Draženově, a proto je již nejvyšší čas představit Vám několik novinek pro rok 2023.

Tu první, jste již jistě zaznamenali na našem odpočitávadle na hlavní stránce…a to, že koncem února nás čeká nový trailový závod ve Kdyni. Při něm závodníci zjistí, že na Koráb vede i jiná, méně klikatá, ale o to strmější cesta. Ti, co se zdárně vyškrábou až na vrchol, však nebudou mít čas v klidu ochutnat tradiční korábský gulášek (je jistá možnost nechat si jím naplnit camelbak), poněvadž je bude čekat neméně náročný zpáteční běh k hasičárně ve Kdyni, a to sice tou delší, ale o to horší cestou po okolních kopcích. Při usrkávání guláše z camelbaku postupně závodníci přeběhnou kopec Kravař a Škarman (ne ten domažlický, to by již zavánělo ultratrailem) a při výšce sněhové pokrývky do 50 cm i Rýzmberk. Dle propozic bude možnost závodit i v kategorii štafet, kdy první běžec bude štafetový kolík předávat na příznačném místě…Vejpřahy. Nutno podotknou, že pro spravedlivost při započítávání bodů do seriálu Běžce Chodska bude účastníkům štafetového běhu jejich bodový výkon násoben koeficientem 0,03210625 a následně zaokrouhlen na celé číslo. (hodnota koeficientu byla ustanovena na každoroční poradě vedení BCH a OOŠBÚZBCH (odborová organizace štafetových běžců účastnících se závodů Běžce Chodska) 🙂 Hlavním iniciátorem tohoto běhu je nám všem známý běžec a cyklista Martin Sokol.

Druhým novým závodem bude na svátek zamilovaných Běh zámeckým parkem v Horšovském Týně, ten by měl navazovat na tradici Drůbežářských běhů z 80. let minulého století, a jelikož zde budou běhat i děti, je dosti možné, že názvy jednotlivých kategorií budou dle věku a pohlaví stylově pojmenovány po druzích domácí drůbeže. Tento závod organizuje Aktiv sport Horšovský Týn.

Poslední novinkou jsou zcela nové tabulky pro počítání průběžného pořadí. Vytvořil je Pepa Klufa a dokáží automaticky naimportovat výsledky a spočítat pořadí. Při spolupráci s pořadateli při dodržení jednotného stylu zpracování výsledků nám tím odpadne zdlouhavé ruční přepisování do tabulek. Proto všechny pořadatele žádáme, aby používali následující formát zasílání výsledků: