Pravidla seriálu Běžec Chodska

Bodování

Body za umístění:

Boduje prvních 10 závodníků v každé kategorii. V závislosti na umístění obdrží závodník 14 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3– 2 – 1 bod.

Body za účast:

Za účast v závodě získá každý závodník 1 plusový (účastnický) bod, bez ohledu na umístění.

Pokud závodník absolvuje alespoň 10 závodů, dojde k zdvojnásobení všech účastnických bodů, které závodník v daném ročníku seriálu získá.

V konečném součtu se na konci roku tyto body neškrtají.

Příklad:

Závodník Petr absolvuje 9 závodů. V konečném hodnocení je mu tedy přičteno 9 bodů za účast. Závodník Pavel absolvuje 10 závodů, v konečném hodnocen se mu body za účast zdvojnásobí a bude mu přičteno 20 bodů za účast. Závodník Pepa absolvuje všech 17 závodů. V konečném hodnocení mu tak bude přičteno celkem 34 bodů za účast.

Přidělování bodů

Podle umístění v závodě. Bodují všichni účastníci závodů, které přísluší do seriálu BCH (viz. Závody)

Bodování v seriálu

Bodují všichni závodníci bez ohledu na trvalé bydliště.

Minimální účast pro vyhodnocení v celém seriálu 

Pro hodnocení v seriálu je potřeba uběhnout minimálně 5 závodů ze seriálu BCH. Závodníci s nižším počtem závodů nebudou vyhlášeni

Konečné hodnocení seriálu

Součet bodů z max. 12 nejlépe hodnocených závodů v daném roce (v případě vyššího počtu závodů se nejhorší výsledky škrtají). V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje vyšší počet absolvovaných závodů.

Počet vyhlašovaných závodníků v jednotlivých kategoriích

Muži do 40 let – 8 závodníků,  Muži do 50 let – 8 závodníků, Muži do 60 let –  5 závodníků, Muži do 70 let – 3 závodníci, Muži nad 70 let – 3 závodníci, Ženy do 35 let – 5 závodnic, Ženy do 45 let – 5 závodnic, Ženy nad 45 let – 5 závodnic.

"; foreach($headers as $header){ echo "".$header.""; } echo ""; /*Definice sloupců * * 0 - Jméno * 1 - Příjmení * 2 - Čas * */ foreach($data as $row){ echo ""; echo ""; foreach($row as $value){ echo "".$value.""; } echo ""; } echo ""; ?>