Běh Haltravou se letos nekoná.

Domažlice – Jelikož se množí dotazy ohledně některých chybějících závodů v termínovce, rozhodli jsme se přímo oslovit pořadatele a zjistit jejich letošní plány. U většiny pořadatelů jsme však neuspěli, a tudíž předpokládáme, že jimi pořádané závody se uskuteční v podobných termínech jako v předchozích letech. Proto sledujte tyto stránky, kde se možná zcela jistě dozvíte více. 🙂

Jediný s kým se nám podařilo spojit je jeden z pořadatelů Běhu Haltravou. Přinášíme Vám zde autentický rozhovor, jenž však pro potřeby zveřejnění musel prodělat mírnou korekci a některé nepublikovatelné výrazy byly pro jistotu v tomto článku vypípány. Rozhovor vedl autor článku a celý probíhal v příjemné atmosféře při sklence dobrého pěnivého moku v časných ranních hodinách v Grand restaurantu Štika v Domažlicích. Jelikož jsme před uveřejněním článku nestihli požádat odpovídajícího o autorizaci článku, nezveřejníme jeho jméno a budeme ho nazývat pouze “OT”.

Moderátor: “Pane OT, omlouvám se, že jsem Vás vzbudil, ale chtěl bych se zeptat na několik otázek týkajících se letošního Běhu Haltravou?”

OT: “Jdi do ***, ty *** ***, co je ti vůbec do toho, ty *** ***.” (…odložení právě dopitého půllitru…)

Moderátor: “Běžci by si přece zasloužili dopředu vědět s čím mají počítat.”

OT: “Ať jdou do ***, já na to letos ***, stejně je závodů jak ***.”

Moderátor: “Takže to mám chápat tak, že Haltrava se letos neuskuteční?”

OT: (…servírka přináší plný půllitr a několik štamprlí…) “Tak to ty *** *** chápeš *** dobře.”

Moderátor: “A mohu se optat, proč tomu tak bude?”

OT: “*** mám na práci taky jiný *** věci.” (…vypití první štamprle…)

Moderátor: “Můžete to upřesnit?”

OT: “Co na tom *** nechápeš, ty *** ***. Stejně se tam všichni ti *** přijdou jenom zadarmo nažr*t a napít.” (…vypití druhé štamprle , následované exnutím piva a silným říhnutím…)

Moderátor: “To si tedy vůbec nemyslím. Běžce hlavně láká krásná trať a super atmosféra. Můžete běžce ujistit, že se alespoň za rok závod uskuteční?”

(…mírné zavrávorání dotazovaného, následované pádem pod stůl a chvilkovým kómatem…)

OT: (…vylití nově přineseného půllitru při pokusu vyškrábat se zpět ke stolu a nezřetelnou odpovědí…) “Když mi ty *** nebudou ***, tak jo. “(…překvapivé vypití třetí štamprle…)

Moderátor: “Tak děkuji za odpovědi. Mohu náš rozhovor zveřejnit na stránkách Běžce Chodska?”

OT: (…nesrozumitelná odpověď následovaná nekontrolovatelným pádem a evidentním únikem některých tělesných kapalin…)

Z rozhovoru tedy vyplívá, že letos se Běh Haltravou neuskuteční z důvodu časového vytížení jednoho z pořadatelů, ale na příští rok se na tento závod s ikonickým výběhem sjezdovky jistě můžete těšit.