Pravidla seriálu Běžec Chodska JUNIOR 2023

Bodování

Boduje 10 závodníků v každé kategorii. V závislosti na umístění obdrží závodník 14 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3– 2 – 1 bod.

Přidělování bodů

Podle umístění v závodě. Bodují všichni účastníci závodů, které přísluší do seriálu BCHJ (viz. Termínová listina)

Bodování v seriálu

Bodují všichni závodníci bez ohledu na trvalé bydliště.

Minimální účast

Pro hodnocení v seriálu je potřeba uběhnout minimálně 3 závody ze seriálu BCHJ. Závodníci s nižším počtem závodů nebudou vyhlášeni.
Kategorie se nebude vyhlašovat, bude-li mít méně než 3 účastníky s minimálním počtem závodů.

Body za účast

Za účast v závodě získá každý závodník 1 plusový (účastnický) bod, bez ohledu na umístění.

Pokud závodník absolvuje alespoň 6 závodů, dojde k zdvojnásobení všech účastnických bodů, které závodník v daném ročníku seriálu získá.

V konečném součtu se na konci roku tyto body neškrtají.

Příklad:

Závodník Petr absolvuje 4 závody. V konečném hodnocení jsou mu tedy přičteny 4 body za účast. Závodník Pavel absolvuje 6 závodů, v konečném hodnocen se mu body za účast zdvojnásobí a bude mu přičteno 12 bodů za účast. Závodník Pepa absolvuje všech 10 závodů. V konečném hodnocení mu tak bude přičteno celkem 20 bodů za účast.

Konečné hodnocení seriálu

Součet bodů z max. 7 nejlépe hodnocených závodů v daném roce (v případě vyššího počtu závodů se nejhorší výsledky škrtají). V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje vyšší počet lepších umístění v závodech. Dalším kritériem bude počet absolvovaných závodů, čím více, tím lépe.

Počet vyhlašovaných závodníků v jednotlivých kategoriích

 Kategorie pro 2023ročníkpočet vyhlašovaných závodníků
1.Přípravka mladší dívky2014/ 20153
2.Přípravka mladší kluci 2014/ 20153
3.Přípravka starší dívky  2012/ 20133
4.Přípravka starší kluci   2012/ 20133
5.Mladší žákyně                2010/ 20113
6.Mladší žáci2010/ 20113
7.Starší žákyně2008/ 20093
8.Starší žáci2008/ 20093
9.Dorostenky2006/ 20073
10.Dorostenci2006/ 20073
"; foreach($headers as $header){ echo "".$header.""; } echo ""; /*Definice sloupců * * 0 - Jméno * 1 - Příjmení * 2 - Čas * */ foreach($data as $row){ echo ""; echo ""; foreach($row as $value){ echo "".$value.""; } echo ""; } echo ""; ?>