Pravidla seriálu Běžec Chodska JUNIOR 2022

 

Bodování

Boduje 10 závodníků v každé kategorii. V závislosti na umístění obdrží závodník 14 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3– 2 – 1 bod.

Přidělování bodů

Podle umístění v závodě. Bodují všichni účastníci závodů, které přísluší do seriálu BCHJ (viz. Termínová listina)

Bodování v seriálu

Bodují všichni závodníci bez ohledu na trvalé bydliště.

Minimální účast

Pro hodnocení v seriálu je potřeba uběhnout minimálně 3 závody ze seriálu BCHJ. Závodníci s nižším počtem závodů nebudou vyhlášeni.
Kategorie se nebude vyhlašovat, bude-li mít méně než 3 účastníky s minimálním počtem závodů.

Body za účast

Za účast v závodě získá každý závodník 1 plusový (účastnický) bod, bez ohledu na umístění.

Pokud závodník absolvuje alespoň 6 závodů, dojde k zdvojnásobení všech účastnických bodů, které závodník v daném ročníku seriálu získá.

V konečném součtu se na konci roku tyto body neškrtají.

Příklad:

Závodník Petr absolvuje 4 závody. V konečném hodnocení jsou mu tedy přičteny 4 body za účast. Závodník Pavel absolvuje 5 závodů, v konečném hodnocen se mu body za účast zdvojnásobí a bude mu přičteno 10 bodů za účast. Závodník Pepa absolvuje všech 8 závodů. V konečném hodnocení mu tak bude přičteno celkem 16 bodů za účast.

Konečné hodnocení seriálu

Součet bodů z max. 7 nejlépe hodnocených závodů v daném roce (v případě vyššího počtu závodů se nejhorší výsledky škrtají). V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje počet absolvovaných závodů.

Počet vyhlašovaných závodníků v jednotlivých kategoriích

Kategorie pro 2022 ročník počet vyhlašovaných závodníků
1. Přípravka mladší dívky 2013/ 2014 3
2. Přípravka mladší kluci 2013/ 2014 3
3. Přípravka starší dívky 2011/ 2012 3
4. Přípravka starší kluci 2011/ 2012 3
5. Mladší žákyně 2009/ 2010 3
6. Mladší žáci 2009/ 2010 3
7. Starší žákyně 2007/ 2008 3
8. Starší žáci 2007/ 2008 3
9. Dorostenky 2005/ 2006 3
10. Dorostenci 2005/ 2006 3